Ana Sayfa

2015 Mayıs ayında Zürih'te kurulan derneğimiz; değişik meslek gruplarından, alanında uzman üyeleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Derneğimiz çatısı altında Sosyolog, Avukat, Hukukçu, Sosyal Çalışman, Sosyal Pedagog, Sosyal Antropolog, Ekonomist, Tasarımcı, Sanat Terapisti, Bilgisayar Mühendisi, Psikolog, Tiyatro ve Sinema Sanatçıları, Müzisyenler yer aliyor. Ve ele ele vererek sosyal projeler üretip, bu projeleri uzmanlık deneyimlerimiz ile harmanlayarak uyguluyoruz.

Amacımız toplumun farklı kesimlerinden farklı kültürlerden kişilerin uyum icinde yaşadığı, özgürlüklerin tartışılmadan kabul edildiği, eğitim ve oğrenimin tüm yaşam sürecine yayıldığı, kişilerin potansiyellerini en etkili biçimde kullanabildikleri bir dünyanın oluşumuna katkı sağlamak.

Derneğimiz yenilikçi, herkesi kapsayıcı, şeffaf yapısıyla sivil toplum içerisinde üstlendiği görev ve sorumluluklarını farklı çalışmalarla yürütüyor.

Projelerimizin büyük bir kısmını, „göçmenlik“ teması oluştururken, insana, kurumlara, bilim ve sanata dair eğitici, bilgilendirici, geliştirici programları sunmayı da sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak kabul ediyoruz.

Sosyal ve Hukuk konularında danışmanlık ve eşlik hizmetleri veriyoruz.